PROGRAM TEČAJA 2018 / WORKSHOP PROGRAM 2018

Utorak, 24 Travanj 2018 08:06

 

MJESTO ODRŽAVANJA:
Hrvatsko Narodno Kazalište u Varaždinu, A. Cesarca 1, 42000 Varaždin, Croatia

PROGRAM  TEČAJA
basics, individualna nastava sa solo i orkestralnom literaturom, te komorna glazba

VRIJEME  ODRŽAVANJA:
22.08.2018

15:30 - 17:30h seminar
18:00 - 20:00h komorna glazba
23.08.2018
09:00 - 17:00h seminar
18:00 - 20:00h komorna glazba
24.08.2018
09:00 - 17:00h seminar
18:00 - 20:00h komorna glazba
25.08.2018
10:00 - 13:00h seminar
16:00 - 17:30h generalna proba
20:00h  završni koncert na "Korzu" Varazdin, povodom Spancirfesta

CIJENA SEMINARA:
850 kuna

SMJEŠTAJ:
Studentski Dom Varaždin, J.Merlića 9, 42000 Varaždin
- 4 noćenja u 1/1 sobi = 820,00 kn
- 4 noćenja u 1/2 sobi = 620,00 kn
- 4 noćenja u 1/3 sobi = 420,00 kn

4x3 obroka (doručak, ručak i večera) = 420,00 kn

ROK PRIJAVE ZA SEMINAR:
15.07.2018.g.
Uz online prijavnicu vrši se akontacija u visini od 400 kn

BROJ RAČUNA:
IBAN: HR 9024890041131207515
SWIFT: VBVZHR22

WORKSHOP PROGRAM:

PLACE:
Hrvatsko Narodno Kazalište u Varaždinu, A. Cesarca 1, 42000 Varaždin, Croatia

WORKSHOP PROGRAM:
basics, individual lessons with solo and orchestra literatur, chamber music

TIME:
22.08.2018
15:30 - 17:30h Workshop
18:00 - 20:00h Chamber Music
23.08.2018
09:00 - 17:00h Workshop
18:00 - 20:00h Chamber Music
24.08.2018
09:00 - 17:00h Workshop
18:00 - 20:00h Chamber Music
25.08.2018    
10:00 - 15:00h Workshop
20:00h Final Concert in the "Korzo" Varazdin, "Spancirfest"

WORKSHOP PRICE:
115€

ACCOMMODATION:
Studentski Dom Varaždin (University campus), J.Merlića 9, 42000 Varaždin
- 4 nights in 1/1 room = 112 €
- 4 nights in 1/2 room = 84 €
- 4 nights in 1/3 room = 57 €

4x3 meals (breakfast, lunch and dinner) = 57 €

APLICATION DEADLINE
15.07.2018
By online application an advance payment of 55 € should be made.

ACCOUNT NUMBER:
IBAN: HR 9024890041131207515
SWIFT: VBVZHR22

Galerija slika